Báo giá thiết kế kiến trúc

  • Cổng tường rào và hệ thống kỹ thuật hạ tầng

  • Sân, đường đi dạo, giao thông liên kết các khu vực chức năng

  • Mặt bằng tổng thể cảnh quan sân vườn

  • Đèn và chi tiết trang trí phụ trợ

  • Bể nước, hồ nước trang trí

  • Bồn cỏ, vị trí cây cảnh, tranh đá, phù điêu,…

  • Lập khái quát thi công.