Chung cư – Căn hộ

PHÒNG KHÁCH + BẾP – CĂN HỘ CHỊ DIỆP- CC NGOẠI GIAO ĐOÀN

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Diệp.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

PHÒNG KHÁCH + BẾP – CĂN HỘ ANH LONG CHỊ LY- CC SKYLAKE

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Long- Chị Ly.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN [...]

Xem tiếp

PHÒNG KHÁCH + BẾP – CĂN HỘ D’CAPITAL

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Nhung.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

PHÒNG KHÁCH + BẾP – CĂN HỘ ANH TRUNG

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Trung.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ- ANH NGỌC – CC SKYLAKE

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Ngọc.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ- CHỊ LOAN

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Loan.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

PHÒNG KHÁCH+ BẾP- CĂN HỘ CHỊ NHÀN

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Nhàn.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ- CĂN HỘ MẪU NAM ĐỊNH PLAZA

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Thương.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ- ANH PHƯƠNG- CC TIMECITY

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Phương.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ- ANH HẢI

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Hải.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ- CHỊ HẰNG- CC SKYLAKE

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Chị Hằng.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ- ANH MINH- TRẦN DUY HƯNG

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ- CĂN HỘ Chủ đầu tư: Anh Minh.  Liên hệ DreamSpace để biết chi tiết gói thi công và báo giá . —————————————  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DREAMSPACE:  Hỗ trợ khảo sát và tư vấn MIẾN PHÍ tại [...]

Xem tiếp